Li­lia­cul es­te ușor de îngri­jit. Tăiați fă­ră gri­jă flori pen­tru va­ză, ar­bus­tul fa­ce ast­fel mu­lți bo­boci noi

Gradina Mea de Vis - - Mai Sumar Extra: Tufe -

crește des­tul de lent, dar da­că are par­te de un loc bun și înso­rit, va îmbo­găți gră­di­na mu­lți ani la rând. Ru­peți flori pen­tru va­ză și tăiați ci­or­chi­nii ofi­liți, pen­tru ca ar­bus­tul să fa­că și mai mul­te flori în se­zo­nul ur­mă­tor

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.