Îngrășă­mânt pen­tru bu­jori

Gradina Mea de Vis - - Decorativ -

Bu­jo­rii nu au ne­voie doar de soa­re, ci și de sub­sta­nțe nu­tri­ti­ve pen­tru a fa­ce flori splen­di­de în mai. De ace­ea es­te bi­ne să admi­nis­trați îngrășă­mânt pri­mă­va­ra, când plan­te­le încep să cre­as­că. Es­te ne­voie de mult fler în ce­ea ce pri­vește do­za de îngrășă­mânt, de­oa­re­ce plan­te­le ro­bus­te sunt sen­si­bi­le la bo­li­le cau­za­te de ci­u­perci în ca­zul unui ex­ces de azot. Cel mai bi­ne es­te să fo­lo­siți un îngrășă­mânt or­ga­nic. Aces­ta tre­bu­ie do­zat con­form in­stru­cți­u­ni­lor de pe pa­chet. Se pre­sa­ră în ju­rul bu­jo­ri­lor și se încor­po­re­a­ză ușor în pă­mânt. Îngrășă­mântul na­tu­ral es­te echi­li­brat din punct de ve­de­re al co­nți­nu­tu­lui și sti­mu­le­a­ză for­ma­rea hu­mu­su­lui.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.