Soi­uri noi de Po­ten­til­la în gră­di­nă

Gradina Mea de Vis - - Decorativ -

Arbuștii foar­te ușor de îngri­jit sunt îndră­giți de gră­di­nari mai ales da­to­ri­tă pe­ri­oa­dei lun­gi de înflo­ri­re. Ea se întin­de, în fun­cție de soi, de la înce­pu­tul ve­rii până toam­na târziu. În fi­e­ca­re an, hor­ti­cul­to­rii cre­e­a­ză soi­uri noi, cu flori bo­ga­te în cu­lori in­ten­se și cu for­mă com­pac­tă, mai fru­moa­se de­cât va­ri­e­tăți­le de până acum.

‘Bel­lis­si­ma’ es­te pri­mul soi cu flori de un roz in­tens.

În zi­le­le înso­ri­te, flo­ri­le par și mai stră­lu­ci­toa­re. La fel se întâmplă și cu soi­ul ‘Bel­la Sol’, ale că­rui flori de­vin gal­be­ne-por­to­ca­lii când ba­te soa­re­le. În zi­le înno­ra­te, flo­ri­le sunt gal­be­ne-crem. Soi­ul

‘Bel­la Bian­ca’ fa­ce flori al­be ca ză­pa­da și atin­ge o înă­lți­me de nu­mai 10-50 cm. Soi­ul are o for­mă sfe­ri­că.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.