Plan­te căță­ră­toa­re: ate­nție la di­re­cția de crește­re

Gradina Mea de Vis - - Decorativ -

Da­că do­riți să ofe­riți spri­jin plan­te­lor căță­ră­toa­re și să ori­en­tați lăs­ta­rii lun­gi pe su­por­turi, tre­bu­ie să luați în con­si­de­ra­re di­re­cția de ră­su­ci­re și for­ma de crește­re. Aces­te plan­te se pot ră­suci fie spre stânga, fie spre dre­ap­ta. Da­că o plan­tă, pri­vi­tă de sus, crește în sen­sul in­vers ace­lor de ce­as, în ju­rul su­por­tu­lui, atunci se ră­su­cește spre stânga. În afară de zo­re­le (Ipo­mo­ea), din ace­as­tă gru­pă fac par­te ce­le mai mul­te căță­ră­toa­re, de exem­plu Ake­bia și gli­ci­na (Wis­te­ria si­nen­sis). Gli­ci­na ja­po­ne­ză (W. ja­po­ni­ca) însă se ră­su­cește spre dre­ap­ta. Ea crește în sus în sen­sul ace­lor de ce­as, la fel ca ha­mei­ul și ca­pri­foi­ul.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.