Pe­pe­nii mici cresc și în aer li­ber

Gradina Mea de Vis - - Legume + Fructe -

Da­că plan­tați pe­pe­nii ori­gi­nari din Afri­ca de Vest într-un loc înso­rit cu pă­mânt bo­gat în hu­mus, ei vor crește mai ușor de­cât cre­deți. Soi­u­ri­le se­mă­na­te în mai ‘Mini Lo­ve’ și ‘Su­gar Ba­by’ ofe­ră pri­me­le fruc­te coap­te încă din iu­lie. Până la sfârși­tul lui au­gust, hor­ti­cul­to­rii au cu­les 3-4 pe­peni de plan­tă, fi­e­ca­re cântă­rind 2-3 kg.

În gră­di­nă, ră­sa­du­ri­le se cul­ti­vă de la mij­lo­cul lui apri­lie până la sfârși­tul lui mai în ghi­ve­ce in­di­vi­dua­le, apoi se plan­te­a­ză în strat, când ră­sa­du­ri­le au 2-3 frun­ze (la in­ter­va­le de 1 m). Im­por­tant: pen­tru ca plan­te­le să fa­că lăs­tari la­te­ra­li cu fruc­te, lăs­ta­rul prin­ci­pal se scur­te­a­ză du­pă a pa­tra frun­ză, iar de când încep să se for­me­ze fruc­te­le so­lul se me­nți­ne umed con­stant.

Du­pă ce se for­me­a­ză fruc­te­le, udați re­gu­lat plan­te­le, alt­fel pe­pe­nii cad de pe lăs­tari!

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.