Uda­rea co­rec­tă în se­ră

Gradina Mea de Vis - - Legume + Fructe -

La cas­tra­veți, roșii, ar­dei și vi­ne­te, pe­ri­oa­da de crește­re a înce­put. În zi­le­le înso­ri­te, plan­te­le pi­erd mul­tă apă prin eva­po­ra­re. Cu cât umi­di­ta­tea so­lu­lui es­te mai con­stan­tă, cu atât mai mic es­te pe­ri­co­lul ca plan­te­le să-și piar­dă flo­ri­le și fruc­te­le. Udați le­gu­me­le o da­tă la 2-3 zi­le, de pre­fe­ri­nță di­mi­neața, pen­tru ca su­pra­fața so­lu­lui să se usu­ce re­pe­de, alt­fel apa­re pe­ri­co­lul bo­li­lor cau­za­te de ci­u­perci.

Re­gu­la de aur: în fun­cție de tem­pe­ra­tu­ră, can­ti­ta­tea săp­tă­mâna­lă de apă tre­bu­ie să fie de 22-30 l/mp. Ide­a­le sunt sis­te­me­le de iri­gat sim­ple, co­nec­ta­te la ro­bi­net sau la cis­ter­nă și ca­re se ori­en­te­a­ză în fun­cție de ne­ce­si­tăți­le plan­te­lor.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.