Pă­du­chii din gră­di­nă

Gradina Mea de Vis - - Protecție -

Di­fe­ri­te­le spe­cii de pă­du­chi se de­o­se­besc atât prin as­pect, cât și prin plan­te­le pe ca­re le pa­ra­zi­te­a­ză. 1 Pă­du­che­le ver­de de măr trăi­ește de pre­fe­ri­nță în meri și dă naște­re unor co­lo­nii mari, ca­re aco­pe­ră vârfu­ri­le lăs­ta­ri­lor și par­tea in­fe­ri­oa­ră a frun­ze­lor. Frun­ze­le ru­la­te ale ci­reși­lor sunt un in­di­ciu al ata­cu­lui 2 pă­du­che­lui ne­gru, ca­re se­cre­tă mul­tă sub­sta­nță li­pi­ci­oa­să pe ca­re apar ci­u­perci ca­re cau­ze­a­ză ru­gi­na.

Stro­piți in­sec­te­le

3 Pă­du­che­le făi­nos es­te aco­pe­rit de un înve­liș gri, ca de ce­a­ră. Umflă­tu­ri­le ca niște bășici, roși­e­ti­ce, ca­re apar pe frun­ze­le ar­bus­tu­lui de coa­că­ze sunt cau­za­te de 4 pă­du­che­le de coa­că­ze. In­sec­te­le prind ari­pi va­ra și pă­ră­sesc plan­te­le-gaz­dă, tre­când la alte tu­fe din gră­di­nă (de exem­plu, la ja­leș). Com­ba­te­re: pă­du­chii pot fi înde­păr­tați cu un jet pu­ter­nic de apă sau se pot stro­pi cu un ce­ai din pe­lin. În se­re se pot fo­lo­si in­sec­te­le fo­lo­si­toa­re, cum sunt vi­es­pi­le și că­ră­bușii de mai. Da­că ata­cul es­te pu­ter­nic, pu­teți fo­lo­si chiar și sub­sta­nțe chi­mi­ce ca­re nu afec­te­a­ză in­sec­te­le fo­lo­si­toa­re.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.