Sfat practic

Gradina Mea de Vis - - Savoare -

Es­te bi­ne să plan­tați târziu car­to­fii dulci, de pre­fe­ri­nță la înce­pu­tul sau mij­lo­cul lui iu­nie. Însă, de mul­te ori, ră­sa­du­ri­le se gă­sesc de cum­pă­rat în ghi­ve­ce din mai. Gră­di­na­rii cu ex­pe­ri­e­nță am­pla­se­a­ză plan­te­le mai întâi în ghi­ve­ce mai mari, pe ca­re le așa­ză în lo­curi fe­ri­te, plan­tând car­to­fii dulci ti­neri în strat abia du­pă o pe­ri­oa­dă mai lun­gă în ca­re vre­mea es­te cal­dă. Da­că lă­sați plan­te­le prea mult timp în ghi­ve­ce­le mici, vor fa­ce mul­te ră­dă­cini și mai târziu vor dez­vol­ta tu­ber­cu­li cir­cu­lari.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.