Crăițe­le pro­te­je­a­ză le­gu­me­le de dău­nă­tori

Gradina Mea de Vis - - Legume + Fructe -

În jar­di­ni­e­ră sau în strat, crăițe­le (Ta­ge­tes) por­to­ca­lii, gal­be­ne sau roșca­te par puțin de­mo­da­te, dar sunt ex­trem de uti­le în gră­di­na de le­gu­me. Se­creți­i­le ră­dă­ci­ni­lor lor dis­trug ne­ma­to­zii ca­re sug se­va mor­co­vi­lor și roși­i­lor și apă­ră car­to­fii de dău­nă­to­rii ca­re le ata­că ră­dă­ci­ni­le. Flo­ri­le de va­ră cu mi­ros in­tens țin la dis­ta­nță șoa­re­cii și alun­gă mus­cu­lițe­le și flu­tu­rii de var­ză. Plan­ta­te printre rându­ri­le de fa­so­le, crăițe­le alun­gă pă­du­chii și sti­mu­le­a­ză crește­rea cas­tra­veți­lor și pă­trun­je­lu­lui. Mel­ci­lor le plac crăițe­le, așa că vor oco­li alte plan­te de cul­tu­ră. Pre­cul­ti­va­rea crăițe­lor se fa­ce în ghi­ve­ce, din apri­lie, iar în strat se se­a­mă­nă din mai până în iu­nie. Da­că veți se­mă­na mai târziu plan­te­le, ele nu vor mai fa­ce flori, dar efec­tul de pro­te­ja­re a le­gu­me­lor se păs­tre­a­ză.

1 Ta­ge­tes pa­tu­la are mul­te soi­uri. Da­că vreți să sti­mu­lați in­sec­te­le fo­lo­si­toa­re, ale­geți soi­uri cu flori sim­ple, nu bă­tu­te.

2 Ta­ge­tes te­nu­i­fo­lia ‘Oran­ge Gem’ es­te co­mes­ti­bi­lă. Flo­ri­le și frun­ze­le con­di­men­te­a­ză sa­la­te­le.

3 Ta­ge­tes erec­ta fa­ce flori sfe­ri­ce și ara­tă foar­te bi­ne în va­ză, în bu­che­te de va­ră

3

2

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.