Im­por­tant în sep­tem­brie

Gradina Mea de Vis - - Decorativ -

Stra­tul de scoa­rță mă­ci­na­tă împi­e­di­că crește­rea bu­ru­i­e­ni­lor prin­tre flori și vă aju­tă să eco­no­mi­siți apă Gar­du­ri­le vii stu­foa­se pot fi tăia­te acum a do­ua oa­ră

Acum este un mo­ment bun pen­tru înmu­lți­rea ar­buști­lor prin bu­tași Pe timp de se­ce­tă lun­gă udați și arbuștii mari Plan­te­le bi­e­na­le se­mă­na­te se ră­resc acum

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.