Tăi­e­rea de îngri­ji­re a cri­ni­lor de o zi

Gradina Mea de Vis - - Decorativ -

Cri­nii de o zi sunt lon­ge­vi­vi, ușor de îngri­jit și foar­te ro­buști. În plus, ei încântă prin flo­ri­le splendide, ca­re apar zil­nic, însă țin o sin­gu­ră zi. Du­pă ce tre­ce pe­ri­oa­da de înflo­ri­re, frun­ze­le ca niște ier­buri de­vin ma­ro și ines­te­ti­ce. Soi­u­ri­le tim­pu­rii de crini de o zi tre­bu­ie 1 scur­ta­te până la 10-15 cm dea­su­pra so­lu­lui. Du­pă ace­ea 2 plan­ta înmu­gu­rește din nou de la ba­ză, astfel încât la do­uă sau trei săp­tă­mâni de la tăi­e­re 3 apar frun­ze proas­pe­te. În ca­zul cri­ni­lor He­me­ro­cal­lis ca­re înflo­resc până în sep­tem­brie, iri­ga­rea me­nți­ne frun­ze­le ver­zi. Aces­te soi­uri se taie abia toam­na târziu.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.