Va­ra târziu se înmu­lțește Hel­le­bo­rus

Gradina Mea de Vis - - Decorativ -

Spânzul (Hel­le­bo­rus ni­ger, H. x ori­en­ta­lis, fo­to­gra­fii) sunt tu­fe foar­te lon­ge­vi­ve. La fel ca cri­nii de toam­nă (Hos­ta) și bu­jo­rii (Pa­e­o­nia), ei pot sta mai mu­lți ani în ace­lași loc, fă­ră a-și di­mi­nua fo­rța de crește­re sau bo­găția de flori. Ci­ne vrea să mu­te spânzul sau să-l înmu­lțe­as­că prin se­pa­ra­re tre­bu­ie să fa­că acest lu­cru din au­gust până în sep­tem­brie. Du­pă pau­za de va­ră, plan­ta fa­ce ră­dă­cini noi și înce­pe o viață no­uă. Plan­te­le se se­pa­ră foar­te ușor cu do­uă caz­ma­le. Aces­tea se in­tro­duc una lângă alta în ră­dă­ci­na dez­gro­pa­tă și apoi se apa­să în di­re­cții opu­se. La fi­nal se înde­păr­te­a­ză frun­ze­le de­te­ri­o­ra­te, iar bu­căți­le se pun în pă­mânt, se udă te­mei­nic și se me­nțin ume­de o pe­ri­oa­dă.

Hel­le­bo­rus ni­ger

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.