Var­ză chi­ne­ze­as­că de toam­nă

Gradina Mea de Vis - - Legume + Fructe -

Var­za chi­ne­ze­as­că roșie, cum este ‘Scar­vi­ta’, cu frun­ze pur­pu­rii și ner­vuri li­la, amin­tește de var­za roșie obișnu­i­tă. Că­pățâni­le cresc lun­gu­i­ețe. Dar frun­ze­le sunt mai cro­can­te de­cât la alte soi­uri de var­ză chi­ne­ze­as­că și amin­tesc de sa­la­tă, da­to­ri­tă gus­tu­lui ușor dul­ce. Di­fe­ri­te­le tes­te hor­ti­co­le au ară­tat că va­ri­e­tăți­le roșii sunt mai puțin in­di­ca­te pen­tru cul­turi tim­pu­rii, dar în ca­zul plan­tă­rii de au­gust se for­me­a­ză că­pățâni mari, cu frun­ze strâns împă­tu­ri­te. Sfat: var­za roșie se con­su­mă mai de­gra­bă cru­dă, în sa­la­te, căci prin fi­er­be­re sau că­li­re își pi­er­de cu­loa­rea atră­gă­toa­re.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.