Îngrășă­mânt pen­tru po­mi

Gradina Mea de Vis - - Legume + Fructe -

Îngrășă­mântul cu po­ta­siu și mag­ne­ziu fa­ce po­mii să fie mai sta­bi­li și spo­rește re­zis­te­nța la bo­li și dău­nă­tori. Po­ta­si­ul sti­mu­le­a­ză for­ma­rea za­ha­ru­ri­lor în țe­su­turi și crește re­zis­te­nța la ger a lem­nu­lui și a scoa­rței. De obi­cei, acest îngrășă­mânt se ad­mi­nis­tre­a­ză la înce­pu­tul toam­nei. Dar cer­ce­tă­ri­le mai noi au ară­tat că cel mai bi­ne este să fie ad­mi­nis­trat din au­gust. Cum ră­dă­ci­ni­le fi­ne prin ca­re co­pa­cul ab­soar­be apă și sub­sta­nțe nu­tri­ti­ve se află în zo­na de sub co­roa­nă, îngrășă­mântul nu se pre­sa­ră di­rect lângă tul­pi­nă, ci de jur împre­ju­rul po­mu­lui, pe ra­za co­roa­nei, apoi se încor­po­re­a­ză ușor cu gre­bla în sol (can­ti­ta­tea re­co­man­da­tă: 40-60 g/m²).

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.