Im­por­tant în sep­tem­brie

Gradina Mea de Vis - - Terasă + Balcon -

Mușca­te­le ca­re ier­nea­ză nu mai tre­bu­ie să pri­me­as­că îngrășă­mânt

Pen­tru a pre­lun­gi pe­ri­oa­da de înflo­ri­re a ver­bi­ne­lor pe ca­re le cul­ti­vați în ghi­ve­ce, înde­păr­tați fruc­te­le ver­zi, sfe­ri­ce Fuc­si­i­le pre­fe­ra­te se înmu­lțesc prin bu­tași

Pă­mântul us­cat și cu crus­tă din ghi­ve­ce tre­bu­ie afânat, pen­tru a îmbu­nă­tăți ab­sor­bția apei și a re­du­ce eva­po­ra­rea

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.