Strat înă­lțat pen­tru înce­pă­tori

Fie că sunt de di­men­si­uni mari sau mici, fie că sunt mo­de­le de lux sau so­luții ief­ti­ne, la stra­tu­ri­le înă­lța­te im­por­tan­tă este stra­ti­fi­ca­rea co­rec­tă a ma­te­ria­le­lor. Spe­cia­lis­tul nos­tru vă ara­tă cum tre­bu­ie pro­ce­dat când do­riți să con­stru­iți un strat înă­lț

Gradina Mea de Vis - - Pas Cu Pas -

1 Con­stru­cția înce­pe cu îmbi­na­rea ce­lor pa­tru scânduri de jos. 2 Lo­cul pen­tru stra­tul înă­lțat tre­bu­ie să fie cât mai înso­rit, pen­tru că mai târziu va ser­vi drept mi­că gră­di­nă de le­gu­me. Pen­tru a pu­tea fi îngri­jit ușor, stra­tul înă­lțat tre­bu­ie să fie ac­ce­si­bil din toa­te pă­rți­le. 3 Se sa­pă cu caz­maua de jur împre­jur și se scot braz­de­le de iar­bă, astfel încât ia naște­re o su­pra­față drep­tun­ghi­u­la­ră. Braz­de­le se pun de­o­par­te, pen­tru că mai târziu vor fi fo­lo­si­te ca ma­te­rial de um­plu­tu­ră și pen­tru sta­bi­li­rea ca­dru­lui. Du­pă ne­te­zi­rea pă­mântu­lui 4 su­por­tul de scânduri se așa­ză pe su­pra­fața pre­gă­ti­tă. 5 Se mon­te­a­ză apoi scându­ri­le lon­gi­tu­di­na­le și tran­sver­sa­le. Ci­ne vrea un strat du­ra­bil poa­te pu­ne pi­e­tre la ba­za ca­dru­lui de lemn. Scându­ri­le ne­tra­ta­te pot fi pro­te­ja­te cu un lac spe­cial

Strat înă­lțat cu di­ver­se plan­te: gu­li­i­le (mij­loc) sunt de toam­nă, iar acest soi se poa­te cu­le­ge du­pă opt până la ze­ce săp­tă­mâni de la se­mă­na­re

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.