Nar­ci­se­le se scot și se re­plan­te­a­ză

Gradina Mea de Vis - - Decorativ -

Spre de­o­se­bi­re de la­le­le, nar­ci­se­le pot sta des­tul de mult timp în ace­lași loc. Da­că nu­mă­rul florilor sca­de, du­pă 4 sau 5 ani, tu­fe­le de nar­ci­se se scot cu gri­jă din pă­mânt și se se­pa­ră. Da­că nu vreți să de­po­zi­tați bul­bii, fa­ceți se­pa­ra­rea va­ra, de­oa­re­ce din sep­tem­brie înce­pe crește­rea noi­lor ră­dă

cini. Da­că pu­neți bul­bii în ace­lași loc, îmbu­nă­tățiți pă­mântul cu com­post ma­tu­rat. Stra­tul proas­păt tre­bu­ie udat bi­ne. În fe­lul aces­ta, plan­te­le vor fa­ce multe flori în anul ur­mă­tor.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.