Ru­co­la se mai poa­te se­mă­na acum

Gradina Mea de Vis - - Terasă + Balcon -

Va­ra târziu este un mo­ment bun pen­tru a cum­pă­ra pun­guțe cu se­mi­nțe sau braz­de cu se­mi­nțe și a se­mă­na ru­co­la (Eru­ca sa­ti­va) în ghi­veci. Frun­ze­le gus­toa­se se pot cu­le­ge du­pă șa­se săp­tă­mâni, când ating o înă­lți­me de apro­xi­ma­tiv 15 cm. Cu puțin timp înain­te de fo­lo­si­re, frun­ze­le se taie de la 3 cm dea­su­pra so­lu­lui. Aveți gri­jă să udați te­mei­nic plan­te­le, alt­fel frun­ze­le de­vin iuți. Ru­co­la nu are ne­voie de îngrășă­mânt și nici de alte mă­suri de îngri­ji­re.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.