Ve­ro­ni­ca Dwarf Blue

Gradina Mea de Vis - - Creativ -

O plan­tă pe­re­nă îndră­gi­tă ca­re înflo­rește în gru­puri, sub for­mă de spic. Flo­ri­le închi­se de un al­bas­tru-vi­o­let se des­chid toa­tă va­ra. Pre­fe­ră lo­cu­ri­le înso­ri­te și so­lul bi­ne dre­nat. Se com­bi­nă per­fect cu alte plan­te pe­re­ne sau tran­da­firi târâtori. Atra­ge flu­tu­rii și al­bi­ne­le. Pe­ri­oa­da de plan­ta­re: mar­tie-noi­em­brie Preț: 18 lei www.swe­et­gar­den.ro

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.