Măr Top Red

Gradina Mea de Vis - - Savoare -

Plan­tați po­mi fruc­ti­feri în gră­di­na pro­prie! Fruc­te­le lor sunt mult mai gus­toa­se și să­nă­toa­se, iar înflo­ri­rea de pri­mă­va­ră este o ade­vă­ra­tă atra­cție. Acest soi are fruc­te­le ex­trem de ară­toa­se, având o cu­loa­re de roșu in­tens. Roa­de­le sunt me­dii spre mari, de apro­xi­ma­tiv 180 g.

Pul­pa fruc­tu­lui este ver­de-găl­bui, par­fu­ma­tă. Po­mul este de ta­lie mi­că, fi­ind ide­al şi pen­tru gră­di­ni­le mai mici. Pe­ri­oa­da de plan­ta­re: octombrie-apri­lie Preț: 30 lei www.swe­et­gar­den.ro

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.