Atră­gă­tor: lă­mâi­ul nor­dic

Gradina Mea de Vis - - Decorativ -

Fruc­te­le gal­be­ne ale gu­tu­i­u­lui de­co­ra­tiv (Cha­e­no­me­les ja­po­ni­ca) nu doar că ara­tă foar­te bi­ne, ci chiar sunt co­mes­ti­bi­le și foar­te bo­ga­te în vi­ta­mi­na C. Soi­ul ‘Ci­do’ mai es­te de­nu­mit și „ lă­mâi­ul nor­dic”, iar fruc­te­le mari sunt fo­lo­si­te pen­tru pre­pa­ra­rea je­leu­ri­lor, mar­me­la­de­lor și su­cu­ri­lor. Pri­mă­va­ra, flo­ri­le atră­gă­toa­re, în nua­nțe de roșu, roz și alb, sunt po­le­ni­za­te de in­sec­te. Ar­buștii îna­lți de 1 până la 1,5 m nu au pre­te­nții spe­cia­le în ce­ea ce pri­vește pă­mântul. Sfat: da­că vi se pa­re prea di­fi­cil să pre­lu­crați fruc­te­le, le pu­teți am­pla­sa în lo­cu­i­nțe, un­de aces­tea vor par­fu­ma ae­rul.

Pen­tru a obți­ne o re­col­tă bo­ga­tă, es­te bi­ne să aveți în gră­di­nă câte­va exem­pla­re de gu­tui de­co­ra­tiv.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.