Bia­nua­le­le se tran­splan­te­a­ză acum

Gradina Mea de Vis - - Decorativ -

Une­le plan­te au o ca­ri­e­ră apar­te în gră­di­nă. Așa-nu­mi­te­le plan­te bia­nua­le fac în pri­mul an frun­ze și ră­dă­cini, iar în al doi­lea an încântă prin flori și apoi mor. Da­to­ri­tă se­mi­nțe­lor nu­me­roa­se, ele re­a­par în gră­di­nă în alte lo­curi, iar cir­cu­i­tul por­nește de la ca­păt. Ci­ne vrea să schim­be lo­cul mi­o­zo­ti­su­lui și al mic­san­dre­lor poa­te fa­ce acest lu­cru la fi­nal de va­ră. Pen­tru ace­as­ta, ro­ze­ta de frun­ze a bia­nua­le­lor se scoa­te din pă­mânt cu tot cu ră­dă­cini, lu­cru im­por­tant mai ales la spe­ci­i­le cu ră­dă­cini adânci, cum sunt nal­be­le și lu­mână­re­le­le. Du­pă mu­ta­re, plan­te­le ti­ne­re se udă te­mei­nic, pen­tru a prin­de ră­dă­cini.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.