Jar­di­ni­e­re re­a­me­na­ja­te

Gradina Mea de Vis - - Terasă + Balcon -

La înce­put de toam­nă, jar­di­ni­e­re­le își pi­erd com­plet far­me­cul. Acum es­te tim­pul să le re­a­me­na­jați cu alte plan­te.

Cum se fa­ce

1 Înain­te de go­li­rea co­nți­nu­tu­lui la gu­noi sau la com­post nu mai udați plan­te­le 2-3 zi­le. În fe­lul aces­ta go­li­rea se va fa­ce mai ușor. Apoi jar­di­ni­e­ra se um­ple din nou: mai întâi cu un strat de 2 cm de pi­e­triș, pen­tru dre­naj, apoi cu un strat con­sis­tent de pă­mânt de flori.

2 Ale­geți plan­te noi, scoa­teți-le din ghi­ve­ce și am­pla­sați-le de pro­bă în jar­di­ni­e­ră, pen­tru a sta­bi­li ca­re se po­tri­vesc mai bi­ne. 3 Înain­te de plan­ta­re ră­dă­ci­ni­le se afânea­ză ușor cu de­ge­te­le, pen­tru a sti­mu­la for­ma­rea ră­dă­ci­ni­lor fi­ne. 4 Zo­ne­le din­tre ră­dă­ci­ni­le

plan­te­lor se um­plu cu pă­mânt, apoi se udă. Sfat: es­te bi­ne ca pă­mântul să ajun­gă până la un de­get sub mar­gi­nea jar­di­ni­e­rei. În acest fel apa de udat se va scur­ge spre ră­dă­cini, nu în afa­ra va­su­lui.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.