Im­por­tant în oc­tom­brie

Gradina Mea de Vis - - Terasă + Balcon -

Plan­te­le de in­te­ri­or ca­re au stat afa­ră va­ra tre­bu­ie adu­se acum în ca­să

Acum es­te un mo­ment bun pen­tru a plan­ta spânz. Plan­te­le fac ră­dă­cini adânci, așa că au ne­voie de va­se înal­te

Lăs­ta­rii și flo­ri­le ofi­li­te din strat se înde­păr­te­a­ză re­gu­lat La sfârși­tul lu­nii adu­ceți în lo­cul de ier­nat plan­te­le de ghi­veci, pre­cum ba­na­ni­e­rul, tran­da­fi­rul ja­po­nez și Abu­ti­lon

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.