Acum se plan­te­a­ză bul­bii de la­le­le

Gradina Mea de Vis - - Terasă + Balcon -

Din sep­tem­brie până la sfârși­tul lui noi­em­brie pu­teți am­pla­sa bul­bi de la­le­le în ghi­ve­ce, pen­tru a vă asi­gu­ra ast­fel că veți avea par­te de o pri­mă­va­ră cu flori. Plan­te­le sunt ori­gi­na­re din re­gi­uni mun­toa­se us­ca­te. Pen­tru ca bul­bii și ră­dă­ci­ni­le lor să nu pu­tre­ze­as­că din cau­za ume­ze­lii stă­tu­te, pe fun­dul va­se­lor tre­bu­ie să pu­neți un strat de dre­naj de 3-5 cm, din pi­e­triș. Fo­lo­siți pă­mânt nor­mal de flori de bal­con. Groa­pa tre­bu­ie să fie de două ori mai ma­re de­cât bul­bul. Foar­te lon­ge­vi­ve sunt la­le­le­le săl­ba­ti­ce mici. Ele ara­tă bi­ne și la ba­za altor plan­te.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.