Tăiați bu­tași din ar­buștii de coa­că­ze

Gradina Mea de Vis - - Legume + Fructe -

Ar­buștii de coa­că­ze se înmu­lțesc toam­na prin bu­tași. Din lăs­ta­rii de un an se taie vârfuri lun­gi de 20 cm. Din lăs­ta­rii lun­gi și pu­ter­nici pu­teți obți­ne mai mu­lți bu­tași. Mu­gu­rii de la mij­loc se înde­păr­te­a­ză, pen­tru ca bu­tașii să fa­că ră­dă­cini doar la ca­pă­tul de jos.

Lăs­ta­rii se am­pla­se­a­ză, la in­ter­va­le de 10 cm, într-un șa­nț adânc de 10 până la 15 cm. Șa­nțul se um­ple cu pă­mânt, se mușu­roi­ește și pă­mântul se apa­să, ast­fel încât mu­gu­rii de la vârf să se afle la o pal­mă dea­su­pra so­lu­lui. Ce­le mai pu­ter­ni­ce plan­te ti­ne­re se am­pla­se­a­ză pri­mă­va­ra târziu în lo­cul de­fi­ni­tiv din gră­di­nă.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.