Ri­di­chi co­lo­ra­te de toam­nă

Gradina Mea de Vis - - Legume + Fructe -

Ri­di­chi­le se­mă­na­te în iu­lie și au­gust, cum sunt soi­ul asia­tic ‘Man­tan­ghong’ sau îndră­gi­tul ‘Oster­gruß ro­sa’, se coc de­ja du­pă 6-8 săp­tă­mâni. Și soi­u­ri­le ‘Blauer Her­bst und Win­ter’ sau ‘Run­der schwar­zer Win­ter’ cresc ra­pid și to­le­re­a­ză bi­ne ulti­me­le zi­le cal­de de va­ră, dar și pri­me­le no­pți reci. Ambe­le va­ri­e­tăți pot fi con­su­ma­te cru­de, dar pot fi de­po­zi­ta­te câte­va săp­tă­mâni du­pă cu­les. Ri­di­chi­le ră­mân fra­ge­de doar da­că so­lul are o umi­di­ta­te con­stan­tă. Da­că umi­di­ta­tea os­ci­le­a­ză pu­ter­nic, ri­di­chi­le ples­nesc, da­că so­lul es­te us­cat, fac mai mu­lți pe­rișori și de­vin lem­noa­se. Sfat: ri­di­chi­le de toam­nă și de iar­nă ca­re cresc lent tre­bu­ie uda­te cu ce­ai de com­post sau cu apă în ca­re ați adău­gat îngrășă­mânt flu­id or­ga­nic.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.