Ardei iuți: us­ca­re și păs­tra­re

Gradina Mea de Vis - - Legume + Fructe -

De obi­cei, pe 1-2 plan­te se coc mai mu­lți ardei iuți de­cât se pot con­su­ma cru­zi. Ar­deii în ex­ces pot fi puși la us­cat. Ei se atârnă cu tot cu cren­guțe sau se taie și se înși­ră pe un șnur. Usca­rea cea mai ra­pi­dă se re­a­li­ze­a­ză în cup­tor, la 40-60 °C. Du­pă 6 ore, tem­pe­ra­tu­ra tre­bu­ie cres­cu­tă la 70-80 °C, iar fruc­te­le se la­să la us­cat până de­vin sfă­râmi­ci­oa­se și pot fi mă­ci­na­te ușor într-un mo­jar. Până când vor fi fo­lo­siți, ar­deii us­cați se păs­tre­a­ză într-un bor­can închis er­me­tic, la întu­ne­ric, pen­tru a-și me­nți­ne iuți­mea spe­ci­fi­că.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.