Ușor de cu­les și pli­ne de ca­li­tăți: sco­rușe­le

Gradina Mea de Vis - - Legume + Fructe -

Da­că do­riți un co­pac pen­tru gră­dini mici, atunci ale­geți un sco­ruș.

Sco­rușul pi­ra­mi­dă ‘Fas­ti­gia­ta’ are o co­roa­nă îngus­tă, co­ni­că, o înă­lți­me de nu­mai 5 m și un dia­me­tru de 1,50 m. În mai fa­ce flori al­be, iar va­ra târziu din ele se coc fruc­te­le roșii-por­to­ca­lii. Sco­rușul cu fruc­te gal­be­ne ‘Gol­den Won­der’ crește sub for­mă de ar­bust ma­re sau co­pac mic și sur­prin­de nu doar prin fru­mu­sețea fruc­te­lor, ci și prin co­lo­ri­tul de toam­nă în nua­nțe de roșu.

Sco­rușul dul­ce ‘Edu­lis’ fa­ce fruc­te cu gust blând. Are o co­roa­nă le­je­ră și cren­gi ușor atârnă­toa­re. Ara­tă bi­ne pe un ga­zon. Fruc­te­le tu­tu­ror soi­u­ri­lor de mai sus pot fi mânca­te du­pă pre­pa­ra­rea ter­mi­că. Înain­te de pre­pa­ra­rea mar­me­la­dei sau a je­leu­lui, fruc­te­le tre­bu­ie con­ge­la­te câte­va săp­tă­mâni, pen­tru a le di­mi­nua gus­tul ier­bos. Fruc­te­le us­ca­te sunt po­tri­vi­te pen­tru a con­di­men­ta mâncă­ru­ri­le iuți și pen­tru a fa­ce mai plă­cu­te pre­pa­ra­te­le gra­se.

Fruc­te­le por­to­ca­lii sunt iu­bi­te de pă­sări

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.