Se­mă­nați acum has­mațu­chi

Gradina Mea de Vis - - Legume + Fructe -

Gus­tul de has­mațu­chi proas­păt amin­tește de pă­trun­jel cu o no­tă dul­ce de ana­son. Ci­ne vrea să cu­le­a­gă frun­ze proas­pe­te din gră­di­nă tre­bu­ie să se­me­ne has­mațu­chi din mai până în iu­nie și apoi de la sfârși­tul lui au­gust până în sep­tem­brie, la in­ter­va­le de 2-3 săp­tă­mâni. Soi­ul ‘Mas­sa’ poa­te fi cul­ti­vat toam­na târziu sau iar­na pe un per­vaz lu­mi­nos. ‘Fij­ne Krul’ es­te des­tul de re­zis­tent la frig. Ră­sa­du­ri­le se­mă­na­te târziu ier­nea­ză în stra­tul tim­pu­riu sau sub vre­as­curi și se cu­leg de­ja din mar­tie. În strat se se­a­mă­nă în rânduri si­tua­te la in­ter­va­le de 20-30 cm (5 cm dis­ta­nță în rând), iar se­mi­nțe­le se aco­pe­ră cu un strat su­bți­re de pă­mânt (ger­mi­nea­ză la lu­mi­nă!). Has­mațu­chi poa­te fi cul­ti­vat și în ghi­ve­ce.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.