Grădina cu apă, în lu­mi­na po­tri­vi­tă

Gradina Mea de Vis - - Pas Cu Pas -

Ia­zu­ri­le pot fi lu­mi­na­te foar­te frumos cu aju­to­rul sis­te­me­lor cu puțini vo­lți. Pen­tru insta­lația su­bac­va­ti­că se fo­lo­sesc spo­turi de ti­pul IP68. Pen­tru ca le­dul im­per­me­a­bil să nu se miște, el tre­bu­ie fi­xat cu o pia­tră. Da­că fo­lo­siți spo­tu­ri­le pe mal, în afa­ra fo­li­ei, le pu­teți mon­ta cu aju­to­rul unei țe­pușe atașa­te. Sur­sa de lu­mi­nă și apa mișcă­toa­re dau naște­re unei ima­gini de ex­ce­pție în gră­di­nă. Ast­fel, pu­teți ilu­mi­na cu le­duri o mi­că fântână ar­te­zia­nă sau o pia­tră ma­re din ca­re țâșnește apa.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.