Cru­ci­u­lița se răs­pândește ușor în gră­dini

Gradina Mea de Vis - - Protecție -

Cru­ci­u­lița es­te o plan­tă săl­ba­ti­că au­toh­to­nă, ca­re se răs­pândește nu doar pe pa­jiști și în dum­bră­vi, ci și în gră­dini. Plan­ta bia­nua­lă fa­ce în pri­mul an doar ro­ze­ta de frun­ze; flo­ri­le gal­be­ne-au­rii apar în al doi­lea an. Înde­păr­tați plan­te­le înain­te de coa­ce­rea se­mi­nțe­lor, pen­tru a pre­ve­ni răs­pândi­rea ne­con­tro­la­tă în gră­di­nă. Plan­ta co­nți­ne di­ve­rși al­ca­loi­zi ca­re pot du­ce la otră­viri mor­ta­le în ca­zul ani­ma­le­lor ier­bi­vo­re ca­re sunt lă­sa­te ne­su­pra­ve­ghe­a­te pe câmpii și ca­re con­su­mă aces­te plan­te.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.