Sfat practic

Gradina Mea de Vis - - Reportaj -

Toam­na, înain­te de pri­mul ger, bul­bii de da­lii tre­bu­ie scoși din stra­turi. Expe­rții din Leg­den taie tul­pi­ni­le până la o pal­mă dea­su­pra pă­mântu­lui, apoi scot bul­bii cu gri­jă, cu o fur­că.

În ce­le din ur­mă, bul­bii de da­lii se scu­tu­ră bi­ne de pă­mânt, fă­ră a-i răni, du­pă ca­re se împa­che­te­a­ză în lă­dițe spe­cia­le. „Es­te im­por­tant să nu fie scoși prea uzi din pă­mânt“, ex­pli­că Ange­li­ka Hof­fmann. Lo­cul cel mai bun de ier­nat es­te o piv­niță ră­co­roa­să și întu­ne­ca­tă, un­de bul­bii nici nu se usu­că, nici nu stau în ume­ze­a­lă.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.