Per­le­le cu mi­e­re și ki­wi de la Api­da­va

Gradina Mea de Vis - - Plante Medicinale -

Bom­boa­ne­le cu mi­e­re și ese­nță na­tu­ra­lă de ki­wi de la Api­da­va sunt ade­vă­ra­te de­li­ca­te­se dulci și să­nă­toa­se! Apre­cia­te pen­tru gus­tul și aro­ma in­gre­di­en­te­lor api­co­le, ele sunt îmbo­găți­te de ki­wi, ca­re e bo­gat în mag­ne­ziu, fi­er, cal­ciu, vi­ta­mi­ne­le C, E, B6, acid fo­lic, mag­ne­ziu și crom. În plus, ki­wi ne apă­ră de dia­bet și de bo­li de ini­mă, sto­pe­a­ză îmbă­trâni­rea pre­co­ce a ce­lu­le­lor și ne întă­rește imu­ni­ta­tea ge­ne­ra­lă.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.