Lis­ta de plan­te

Gradina Mea de Vis - - Aranjamente -

Gle­dit­sia 1 Lemn-câi­nesc, bu­ca­tă (Gle­dit­sia 2 bu­căți tria­can­thos ‘Sun­bur­st’), Tu­fă de tran­da­firi ‘Mus­quée Sans So­uci’, 3 bu­căți Tran­da­fir căță­ră­tor ‘Gol­dfas­sa­de’, 1 bu­ca­tă Fes­tu­ca (Fes­tu­ca mai­rei), 2 bu­căți Coa­căz al­pin (Ri­bes al­pi­num), 10 bu­căți Floa­rea-soa­re­lui de­co­ra­ti­vă (He­lian­thus ‘Anne’), 1 bu­ca­tă Sor­bes­trea (San­gu­i­sor­ba ’Ro­sea’), 2 bu­căți Ochi­ul-bo­u­lui (Aster thom­so­nii), 2 bu­căți Fi­sos­te­gia (Phy­sos­te­gia ‘Sum­mer Snow’), 1 bu­ca­tă Floa­rea-mi­re­sei (Gyp­sop­hi­la ‘Com­pac­ta Ple­na’), 5 bu­căți Ochi­ul-fe­tei (Co­re­op­sis ver­ti­cil­la­ta ‘Za­greb’), 24 de bu­căți

Pri­boi bal­ca­nic (Ge­ra­ni­um ma­cror­rhi­zum ‘Whi­te Ness’), 14 bu­căți

Pri­boi splen­did (G. mag­ni­fi­cum ‘Ro­se­moor’), 2 bu­căți Crini de pre­rie 7 bu­căți (Ca­mas­sia lei­chtli­nii ‘Ca­e­ru­lea’),

Ale­ea de ga­zon du­ce spre pe­re­te­le din fun­dal. El are în stânga tu­fa de tran­da­firi ‘Mus­quée Sans So­uci’ și în dre­ap­ta un gard viu din coa­că­ze al­pi­ne. În fâși­i­le de pă­mânt cresc mai mul­te exem­pla­re de Fes­tu­ca. Sor­bes­tre­aua fa­ce flori roz, ochi­ul-fe­tei fa­ce flori gal­be­ne, iar floa­re­a­mi­re­sei încântă prin flo­ri­ce­le­le al­be

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.