Cu­rățe­nie în că­suțe­le pă­să­ri­lor

Gradina Mea de Vis - - Decorativ -

La sfârși­tul ve­rii, pu­ii pă­să­ri­lor au pă­ră­sit cu­i­bu­ri­le. Acum es­te mo­men­tul op­tim pen­tru cu­răța­rea că­suțe­lor.

Cu­i­bul din că­suțe se scoa­te cu aju­to­rul unei spa­tu­le (pur­tați nea­pă­rat mă­nuși, căci că­suțe­le mur­da­re sunt pli­ne de pu­rici, păian­jeni și pa­ra­ziți). Inte­ri­o­rul că­suței se cu­răță te­mei­nic cu o pe­rie. Împo­tri­va de­pu­ne­ri­lor de mur­dă­rie pu­teți fo­lo­si cu încre­de­re apă cu­ra­tă. Nu uti­li­zați spray-uri de in­sec­te. Că­suțe­le noi se atârnă în co­paci tot acum, de­oa­re­ce pă­să­ri­le le fo­lo­sesc de­se­ori în zi­le­le reci de toam­nă și de iar­nă, ca adă­post.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.