Plan­te aro­ma­ti­ce pe­re­ne

Gradina Mea de Vis - - Legume + Fructe -

De obi­cei, plan­te­le aro­ma­ti­ce lon­ge­vi­ve, cum sunt ore­ga­no, tar­ho­nul, sal­via și cim­brul, se plan­te­a­ză pri­mă­va­ra. Hor­ti­cul­to­rii însă re­co­man­dă plan­ta­rea la înce­pu­tul toamnei. Mo­ti­vul: în so­lul cald încă și în lu­ni­le de iar­nă fă­ră ger, plan­te­le fac de­ja ră­dă­cini noi, iar pri­mă­va­ra vor crește pu­ter­nic. Da­că sunt plan­ta­te pri­mă­va­ra, tre­bu­ie mai întâi să prin­dă ră­dă­cini și de­se­ori su­fe­ră din cau­za lip­sei de apă și de sub­sta­nțe nu­tri­ti­ve.

Când cum­pă­rați plan­te­le, ale­geți exem­pla­re cu for­mă com­pac­tă și lăs­tari le­jeri, dar și cu ră­dă­cini ca­re um­plu va­sul. Im­por­tant: în ier­ni­le as­pre, spe­ci­i­le sen­si­bi­le, cum sunt le­vă­nți­ca sau roz­ma­ri­nul, se aco­pe­ră cu vre­as­curi! Cim­brișo­rul (Thy­mus pu­le­gi­oi­des) for­me­a­ză tu­fe de­se într-un loc înso­rit și într-un pă­mânt ni­si­pos. Flo­ri­le roz-roșii ca­re apar va­ra atrag mul­te in­sec­te fo­lo­si­toa­re în gră­di­nă

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.