Făi­na­rea la stru­gu­rii de ma­să

Gradina Mea de Vis - - Protecție -

Făi­na­rea ade­vă­ra­tă de pe vița-de-vie ier­nea­ză ca mi­ce­liu în mu­gu­rii plan­te­lor sau, in­di­vi­dual, în frun­ze­le că­zu­te sau în de­pu­ne­ri­le de pe lăs­tari. Simp­to­me­le ca­rac­te­ris­ti­ce sunt de­pu­ne­rea făi­noa­să și al­bă de pe frun­ze și apoi de pe fruc­te, ca­re ples­nesc și la­să ve­de­rii sâmbu­rii.

Ambe­le ci­u­perci de­te­ri­o­re­a­ză frun­ze­le și fruc­te­le

Pri­me­le simp­to­me ale făi­nă­rii fal­se sunt pe­te­le gal­be­ne și ulei­oa­se de pe frun­ze și de­pu­ne­rea al­bă de pe par­tea in­fe­ri­oa­ră a aces­to­ra. Fruc­te­le in­fec­ta­te se usu­că și ră­mân atârna­te, iar mai târziu cad. Făi­na­rea fal­să ier­nea­ză în frun­ze­le de toam­nă și în fruc­te­le bol­na­ve. Plan­tați soi­uri re­zis­ten­te, pen­tru a evi­ta ata­cul. Pen­tru com­ba­te­rea am­be­lor ci­u­perci aveți la dis­po­ziție fun­gi­ci­de ca­re pro­te­je­a­ză in­sec­te­le fo­lo­si­toa­re.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.