Megemlékezés Szűz Mária könnyezésére

Gyergyói Hírlap - - LÉLEKBALZSAM - BAZSÓ-DOMBI ATTILA GÖRÖG KATOLIKUS ÁLDOZÓPAP

Gyergyószentmiklóson 2008. február 17-től közel öt évet könynyezett az egykor Hajdúdoroghoz tartozó görög katolikus magyar – 1948-tól ortodox román használatban levő – templom oltárképe. A csoda kezdetének 10. évfordulós ünneplésére hívja gyermekeit a Szűzanya. A nap folyamán az eredeti könnyező Mária-ikonhoz is ellátogatunk, ahol a templom parókusa várja a zarándokokat.

A február 17-én 10 órától kezdődő program helyszíne a Szent Miklós római katolikus templom és plébánia. A házigazda, PortikHegyi Kelemen köszöntése után a fővédnök, a Hajdúdorogi görög katolikus főegyházmegye és Máriapócs Nemzeti Kegy- hely elöljárója, Kocsis Fülöp érsek-metropolita a máriás kegyhelyek 21. századi fontosságáról tartja az első előadást. Az általa celebrált főpásztori szent liturgia (szentmise) áldozatában adunk hálát a gyergyói ikonkönnyezés kegyelmeiért, amelyre várjuk a görög, római és örmény katolikus paptestvérek koncelebrálását 12 órától.

A további előadók is a gyergyószentmiklósi csoda kegyelmeiért hálából ajándékozzák ismereteiket a program résztvevőinek: Ivancsó István görög katolikus liturgika professzor az ikon-teológia alapjairól és a gyergyói ikon-könnyezés teológiai elemzéséről; Ivancsó Sándor görög ka- tolikus esperes, zarándoklat-lelkivezető a Máriapócs, Gyergyószentmiklós, Csíksomlyó, Medjugorje kegyelmi helyeken tapasztalt Isten akarata szerinti zarándok lelkületéről; Váralljai Csocsán Jenő szociológiaprofesszor, a Gyula-nemzetség görög katolikus papi leszármazottja a honfoglalás-kori és a mai keleti keresztény magyarság közötti folytonosságról szól.

A program lelkiségi jellegét a Mária földjén című világsikerű film erősíti, amelynek gyergyószentmiklósi magyar feliratos vetítése romániai premier, és 17.30-tól kezdődik a Fogarasi Mihály szakközépiskola dísztermében. Juan Manuel Cotelo spanyol rendező és főszereplő remekműve Szűz Mária ma is élő lelki hatalmáról dokumentumfilmként krimi, és tragikomédiaként tanúságtétel.

Az engesztelő program záró részében előbb a Paraklisz elnevezésű Mária-ájtatosságot imádkozzuk, majd tanúságtételeket hallhatunk: Fülep Dániel római katolikus teológus és természettudóstól a könnyezés hitelességéről; Jánossy Gábor, a Tengernek Csillaga Kiadó tulajdonosától a szőkefalvi jelenésnek és a gyergyószentmiklósi ikon-könnyezésnek a viszonyáról. Búcsúzómozzanatként magyar ihletésű rózsafüzéreket imádkozuk, amelyekkel a résztvevők és szeretteik számára a kiengesztelődés, szabadulás és test-lelki gyógyulás kegyelmeit kérjük.

Idén kiemelten imádkozunk az 1918-as események okozta sérülések gyógyulásáért, Mária országa és Erdély nemzeteinek Isten akarata szerinti kiengesztelődéséért. Kérjük égi és földi királynőnk közbenjárását az ősi bizánci liturgia egyik leggyakoribb felkiáltásával: „Legszentebb, legtisztább, legáldottabb dicső királynőnket, az istenszülő és mindenkor Szűz Máriát, minden szentekkel együtt említvén, önmagunkat, egymást és egész életünket Krisztus Istenünknek ajánljuk!”

Newspapers in Hungarian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.