Ökkentek a támogatási értékek

Ámolták több állattenyésztési támogatásforma értékét

Gyergyói Hírlap - - AKTUÁLIS - KÖMÉNY KAMILLA

sgálta az informatikai rendszerében szerepkat a Mezőgazdasági Intervenciós és Kifigynökség (APIA) a 2017-es összekapcsolt, rszágos kiegészítő állattenyésztési támogasetében, amelynek következtében egyes tási formák értéke csökkent. A különbségeket an valamilyen formában vissza kell fizetniük gatásukat már megkapott gazdáknak.

szágos MezőgazdaIntervenciós és Kifisi Ügynökség (APIA) eményben tájékoztat y a 2017-es összekaptenyésztési támogatára 147,55 millió eurót, rszágos kiegészítő álztési támogatásokra llió eurót irányoztak atkozó kormányhatátelmében. Mint ismeévente meghatározott egeket a jogosult állatra osztják vissza, így az egy egyed után játási értéket. Az előleításának megkezdése n az APIA tavaly no-án felmérte az inforendszerében szereplő ámot, amely értelméatározták a támoga- tási értékeket mindkét juttatás formái esetében – részletezik a közleményben.

A korábbi értékek

Mint a tájékoztatóból kiderül, az összekapcsolt támogatásokkal élő fejőstehéntartók egyedenként 442 euróra, a bivalytenyésztők állatonként 187,6 euróra, a húsmarhatartók jószágonként 519,9 euróra, míg egy juh vagy kecskék után a gazdák 25 euróra számíthattak. Az országos kiegészítő állattenyésztési támogatások esetében a szarvasmarhákra – amely juttatás legkevesebb három felnőtt állat esetén volt igényelhető – állatonként 88,6 eurót, a három tonnán felüli tejtermelés után tonnánként 22,1 eurót, míg a juh és kecskék esetében egye- denként 5,2 eurót szántak a novemberi adatok szerint.

A különbségekről

Ezt követően pedig azt is közli az APIA, hogy idén március 12-16. között felülvizsgálták az informatikai rendszerükben szereplő adatokat, amely során kiderült, hogy magasabb a jogosult állatlétszám, mint amennyivel kiszámították az értékeket. Így a különbségeket belefoglalva a számításokba újra meghatározták a 2017-es támogatási formák értékeit. A közzétett adatok szerint az összekapcsolt támogatások esetében a fejőstehenek után 401,1 euró, a húsmarhákra 446,5 euró és bivalyok után 173,9 euró jár – tehát a fejőstehéntartók 40 euróval, a húsmarhatartók 73 euróval, a bivalytenyésztők pedig 13 euróval kellett volna kevesebbet kapjanak egy állat után. Az országos kiegészítő támogatások esetében csak a szarvasmarhák után igényelhető értéke változott, a tenyésztőknek így a 88,6 euró helyett, 86,3 euró jár, azaz két euróval kevesebb. A különbségeket várhatóan valamilyen formában vissza kell fizetniük a támogatásukat már megkapott gazdáknak. Hargita megyében mintegy nyolcezer gazda érintett az ügyben.

FOTÓ: HAÁZ VINCE

A fejőstehéntartók összekapcsolt támogatásként állatonként negyven euróval kaptak többet, mint kellett volna

Newspapers in Hungarian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.