Egszaporodhatnak a magyar feliratok

Bbség számára fontos javaslatok kerültek be az új közigazgatási törvénykönyv tervezetébe

Gyergyói Hírlap - - ÁLIS - KŐRÖSSY ANDREA

rűbbé válhat a hivatali ügyintézés a magyar elvűek számára az új közigazgatási törvény tébe bekerült pontosítások nyomán. A tergyanakkor a többnyelvű feliratok körét is kii.

yar közösség számára os, a közintézményekfolytatott kommunikátöbbnyelvű feliratozásozó pontosítások, illettások kerültek be az új tási törvénykönyv teramelyet már elfogadott ly kidolgozásával megamenti különbizottság. hétfőn kerül a szenáma elé, az ügyben peviselőház a döntéshozó közölte szerkesztőséeljuttatott hírlevelében Z. A szövetség javaslatörvény nyomán az utk és a parkok nevét is ki rni a kisebbség nyelvén zámarányuk meghaladázalékot. Cseke Attila, Z szenátusi frakcióvemutatott: a pontosításra szükség, mert a jelenban levő jogszabály expn csak a helységnévtábintézményneveket emk ellenére egyes önkorkban sikerült megoldanevek többnyelvűsítését azonban évek óta akaák ennek megvalósítá- sát a törvényes keret hiányára hivatkozva” – magyarázta Cseke.

A tervezetbe továbbá belefoglalták, hogy a prefektúrákra is kiterjesztik az anyanyelvhasználati jogot ott, ahol az adott kisebbség számaránya meghaladja a húsz százalékot. Mindez ugyanakkor érvényes lesz a helyi és megyei önkormányzatok többségi tulajdonában lévő, közérdeket ellátó kereskedelmi társaságokra, vállalatokra is, mint például a közszállítási vállalatok, víz- és távhőszolgáltatók. Ez nem szerepel a jelenleg hatályban levő közigazgatási törvényben. A módosítások nyomán a helyi, a megyei önkormányzatokban egységes anyanyelvű formanyomtatványok fogják segíteni az ügyintézést. A magyar formanyomtatványokat a hivatalos román nyelvű rendszerben szereplő dokumentumok alapján dolgozza majd ki a kisebbségkutató intézet, és kormányhatározattal hagyják jóvá ezeket.

Az új közigazgatási törvény továbbá egyértelműen tisztázza, hogy ezután tanácshatározat elfogadásával anyanyelvhasználati jogokat biztosíthatnak azok a he- lyi és megyei önkormányzatok is, ahol az adott kisebbség számaránya nem éri el a húsz százalékot. Cseke Attila rámutatott: az erre vonatkozó módosító javaslatot konkrét negatív tapasztalat nyomán terjesztették be. „Aranyosgyéresen ugyanis hiába döntött a helyi tanács a helységnévtáblák kétnyelvűsítéséről, a prefektus ezt megtámadta, és a végleges bírósági ítélet megsemmisítette a tanácshatározatot arra hivatkozva, hogy nincs jogalapja a kétnyelvű táblák kihelyezésének, miután az aranyosgyéresi magyar lakosság aránya nem éri el a húsz százalékot” – magyarázta a szenátor. A parlament egyébként április közepén hozott lét- re különbizottságot, amely a központi és helyi közigazgatás működését, a köztisztviselők jogállását, a közvagyon kezelését és a közszolgáltatások megszervezését egységes keretbe foglaló közigazgatási törvénykönyv tervezetét készíti elő.

FOTÓ: HAÁZ VINCE

Az új törvény nyomán az utcák, a terek és a parkok nevét is ki kell majd írni a kisebbség nyelvén

Newspapers in Hungarian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.