#LETSLOVESUMMER

Ioana - - Începe Luna Cu -

Li­dl și Hei­di Klum AU DESCHIS se­zo­nul de va­ră cu cea de-a pa­tra co­le­cție „es­ma­ra by Hei­di Klum“, #LETSLOVESUMMER, lan­sa­tă în iu­nie. Sti­lul bo­ho-chic al co­le­cți­ei, cu croi­e­li le­je­re, mo­de­le co­lo­ra­te și de­ta­lii ju­căușe, in­clu­de pi­e­se va­ria­te și la cel mai bun ra­port ca­li­ta­te-preț, cu ca­re Li­dl și-a obișnu­it cli­e­nții. Prin ma­te­ria­le va­po­roa­se, de­nim cool, ci­u­curi co­lo­rați și de­ta­lii bo­ho-chic, co­le­cția re­flec­tă per­fect at­mos­fe­ra de va­ră. Ro­chi­i­le ma­xi le­je­re, pan­ta­lo­nii scu­rți cu de­ta­lii co­lo­ra­te, san­da­le­le și că­măși­le de va­ră ofe­ră ne­nu­mă­ra­te opți­uni de com­bi­na­re, pen­tru fi­e­ca­re stil în par­te. (li­dl.ro)

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.