Fă­ră gri­ji!

Ioana - - Începe Luna Cu -

Ga­ta cu ur­me­le de de­o­do­rant pe hai­ne­le ta­le pre­fe­ra­te, pen­tru că noi­le de­o­do­ran­te B.U. in Acti­on Ze­ro% sunt con­ce­pu­te pen­tru a avea gri­jă de ti­ne, de pi­e­lea și de hai­ne­le ta­le. În plus, no­ua for­mu­lă es­te con­ce­pu­tă cu 0% să­ruri mi­ne­ra­le, 0% al­cool și 0% clor­hi­drat de alu­mi­niu. Pen­tru ca tu să te si­mți con­for­ta­bil, poți ale­ge Invi­si­ble De­o­do­rant, cu cap­su­le par­fu­ma­te ca­re se ac­ti­ve­a­ză la con­tac­tul cu tran­spi­rația pen­tru a întări sen­ti­men­tul de pros­peți­me. Sau poți op­ta pen­tru Roll On, con­ce­put cu Ma­lo­dor Con­trol Ne­o­fresh Te­chno­lo­gy, ce are gri­jă de sta­rea ta na­tu­ra­lă de pros­peți­me până la 48 de ore. Fii fă­ră gri­jă, pen­tru că le vei fo­lo­si chiar și du­pă epi­la­re. Mai mul­te, pe Fa­ce­book B.U. Ro­ma­nia și Insta­gram B.U. Ro­ma­nia

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.