PĂSTREAZĂ REFLEXIILE GRI ALE PĂ­RU­LUI BLOND

Ioana - - Ne Place -

Keu­ne Hair­cos­me­tics a lan­sat ga­ma Ca­re Sil­ver Sa­vi­or. Ga­ma in­clu­de un șam­pon blând, ce con­fe­ră stră­lu­ci­re, și un bal­sam, ce sta­bi­li­ze­a­ză efec­tul șam­po­nu­lui și hi­dra­te­a­ză. Pro­du­se­le sunt cre­a­te pen­tru a me­nți­ne nua­nțe­le de gri și ar­gin­tiu, dând astfel un re­fresh pă­ru­lui blond. Sil­ver Sa­vi­or co­nți­ne pig­me­nți vi­o­let ca­re anu­le­a­ză re­zi­duu­ri­le au­rii din fon­dul de co­lo­ra­re. În plus, fo­mu­la co­nți­ne age­nți de sta­bi­li­za­re ca­re păstrează nua­nțe­le de blond re­ce, gri, alb și ar­gin­tiu. For­mu­la Sil­ver Sa­vi­or es­te pe cât de blândă în îngri­ji­rea pă­ru­lui, pe atât de pu­ter­ni­că în ce­ea ce pri­vește pro­pri­e­tăți­le de neu­tra­li­za­re. Pro­vi­ta­mi­na B5 din com­po­ziția șam­po­nu­lui hră­nește po­doa­ba ca­pi­la­ră și o la­să mă­tă­soa­să, iar bal­sa­mul es­te îmbo­gățit cu in­gre­di­en­te ac­ti­ve ce la­să pă­rul să­nă­tos și ușor de coa­fat. keu­ne.ro

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.