Pe­pe­ne­le, se­cre­tul dul­ce al fru­mu­seții ta­le

Ioana - - Www.revistaioana.ro -

Pe­pe­ne­le, fie el ver­de sau gal­ben, are mai mult de ofe­rit de­cât o gus­ta­re ră­co­roa­să de va­ră. Fruc­tul es­te con­su­mat de ce­le mai mul­te ori ca de­sert da­to­ri­tă aro­mei sa­le dulci. Are o crus­tă du­ră și mi­ez apos cu se­mi­nțe. Pe­pe­ne­le co­nți­ne pes­te 90% apă, dar es­te în ace­lași timp bo­gat în sub­sta­nțe nu­tri­ti­ve. De exem­plu, 100 de gra­me de mi­ez au nu­mai 30 de ca­lo­rii și 0,2 gra­me de gră­si­me. Vi­ta­mi­na A pe ca­re o co­nți­ne es­te foar­te bu­nă pen­tru pi­e­le, iar vi­ta­mi­na C sti­mu­le­a­ză ac­ti­vi­ta­tea sis­te­mu­lui imu­ni­tar. Pe­pe­ne­le ver­de co­nți­ne po­ta­siu și acid fo­lic, iar se­mi­nțe­le sunt bo­ga­te în vi­ta­mi­ne, mi­ne­ra­le, pro­tei­ne și gră­si­mi. Află mai mul­te des­pre be­ne­fi­ci­i­le lui ci­tind acest ar­ti­col on­li­ne.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.