Li­ke a star

Re­e­se Whi­ter­spoon (42), ac­trița ame­ri­ca­nă cu­nos­cu­tă din fil­me pre­cum „Le­gal­ly Blon­de“sau „De­vil’s Knot“, a luat pre­mi­ul Oscar în 2006.

Ioana - - Cuprins -

Ho­li­day mood

Pan­ta­lo­nii scu­rți din de­nim sunt pre­fe­rații noștri în zi­le­le de va­ră. Ale­ge pen­tru par­tea de sus un top ră­co­ros din in. Nu ui­ta nici de ac­ce­so­rii: ele pun în va­loa­re chiar și cea mai ba­na­lă ți­nu­tă și o tran­sfor­mă într-una atră­gă­toa­re. Pen­tru mo­men­te­le de re­la­xa­re, înlo­cu­i­ește ge­an­ta de zi cu zi cu una din­tr-un ma­te­rial de se­zon: pânză sau împle­ti­tu­ră de paie. Ea îți dă un aer șic, atunci când ima­gi­nea ta es­te com­ple­ta­tă de o pă­lă­rie ale­a­să în ace­lași stil.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.