Smart & chic

Ioana - - Cuprins -

Ma­te­ria­le na­tu­ra­le

Mat­hil­de a lan­sat co­le­cția de va­ră 2018, ca­re co­nți­ne cre­ații uni­cat pen­tru per­soa­ne­le ca­re do­resc să se fa­că re­mar­ca­te. Sa­lo­pe­te­le de va­ră le­je­re și ver­sa­ti­le, ro­chi­i­le cu vo­la­ne, ce­le cu ani­mal print, dar și pan­ta­lo­nii cu ta­lie înal­tă pot fi pur­ta­te atât la o ieși­re re­la­xa­tă cu pri­e­te­nii, cât și la pe­tre­ceri în aer li­ber. Des­co­pe­ră și tu no­ua co­le­cție de va­ră în ma­ga­zi­ne­le

Mat­hil­de din ța­ră sau on­li­ne pe www.mat­hil­de.ro!

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.