Tort raw-ve­gan cu viși­ne

Ioana - - Cuprins - re­te­te­le­me­le­dra­gi.com

Nu­me­le meu es­te Dia­na Ne­a­cșu, am 38 ani, sunt pro­fe­soa­ră și blog­ger la Rețe­te­le me­le dra­gi, ca­re în cu­rând vor împlini cinci ani de exis­te­nță. Blo­gul meu es­te gândit să se poa­tă adre­sa între­gii fa­mi­lii, în el pre­zint rețe­te sim­ple și cât mai va­ria­te, astfel încât să sa­tis­fa­că toa­te gus­tu­ri­le, in­clu­siv ne­voi­le spe­cia­le ale per­soa­ne­lor cu aler­gii și in­to­le­ra­nțe ali­men­ta­re. De alt­fel, Rețe­te­le me­le dra­gi nu sunt altce­va de­cât o car­te de bu­ca­te vir­tua­lă des­chi­să, în ca­re am împle­tit toa­te pe­ri­peți­i­le, încer­că­ri­le și pre­fe­ri­nțe­le cu­li­na­re ale fa­mi­li­ei me­le.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.