Ka­li­me­ra, Cre­ta!

Ioana - - Cuprins - aro­un­dmy­dre­am.com

Sunt Mă­dă­li­na, per­soa­na din spa­te­le blo­gu­lui Aro­und My Dre­am, și mă bu­cur să împăr­tășesc cu ti­ne, drag ci­ti­tor, câte­va gânduri des­pre mi­ne și pa­si­u­nea mea de a că­lă­tori. De când mă știu răs­foiam re­vis­te­le de tra­vel și tăiam bu­căți­le de hârtie cu ce­le mai spec­ta­cu­loa­se des­ti­nații spe­rând ca într-o zi să ajung și eu aco­lo. A că­lă­tori înse­am­nă viață, bu­cu­rie și împli­ni­re. Per­so­nal, con­si­der că lumea ace­as­ta es­te atât de fru­moa­să, încât me­ri­tă s-o des­co­pe­rim la fi­e­ca­re pas. Avem o pla­ne­tă mi­nu­na­tă și o na­tu­ră ce nu înce­te­a­ză să mă sur­prin­dă aproa­pe în fi­e­ca­re zi.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.