Food

Ioana - - Cuprins -

Raw, dar nu ve­gan! Just... pe­a­chy

IN­GRE­DI­EN­TE

675 g fi­le de so­mon proas­păt fă­ră pi­e­le 2 lin­guri ce­a­pă to­ca­tă 2 lin­guri oțet de vin alb

1 lin­gu­ră apă 3 lin­guri ulei de măs­li­ne 2 lin­guri ce­a­pă ver­de to­ca­tă 2 lin­guri suc de li­met­te 1 lin­gu­ră pă­trun­jel to­cat 1 lin­gu­ră muștar 1 lin­gu­ră ca­pe­re to­ca­te 1 lin­gu­riță sos Ta­bas­co sa­re, pi­per cu­buri de ghe­ață

Se um­ple pe ju­mă­ta­te un bol cu cu­buri de ghe­ață. De­a­su­pra se pu­ne al doi­lea bol. So­mo­nul se taie cu­buri și se așa­ză în bo­lul de de­a­su­pra și se dă la fri­gi­der. Se ames­te­că se­pa­rat ce­a­pa cu oțet și apă; se la­să să se ma­ce­re­ze 5 mi­nu­te, apoi se scur­ge ce­a­pa și se arun­că li­chi­dul. Ce­a­pa și res­tul de in­gre­di­en­te se adau­gă la so­mon; se să­re­a­ză și se pi­pe­re­a­ză. Se ser­vește ime­diat, cu sa­la­tă ver­de și cru­toa­ne.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.